ÄKTENSKAPSFÖRORD

Äktenskapsförord:

Vad du behöver veta

Ett äktenskapsförord är ett avtal där makar eller blivande makar kan komma överens om att all eller viss egendom ska vara enskild egendom i äktenskapet. Det innebär att den egendomen inte ingår vid en eventuell framtida bodelning på det sätt som makarnas giftorättsgods gör. Det är inte ovanligt att makar väljer att skriva ett äktenskapsförord för att trygga en ekonomiskt starkare make eller som ett skydd vid byte av bolagsform för ett företag som ene maken äger.  

Ett äktenskapsförord kan, trots det missvisande namnet, skrivas när som helst under ett äktenskap. Makar kan även ändra sig under äktenskapet och i ett nytt äktenskapsförord göra enskild egendom till giftorättsgods igen. 

Det är bra att se över sitt äktenskapsförord med jämna mellanrum eftersom förändringar i livssituationen kan medföra stora förändringar i hur egendomen i framtiden delas upp. Ett äktenskapsförord ska vara skriftligt och inregistrerat i äktenskapsregistret. Vi hjälper er med såväl rådgivning, upprättande av ert äktenskapsförord som inregistrering hos Skatteverket. 

Behöver du rådgivning?

Kontakta oss