ARVSKIFTE

Arvskifte:

Vad du behöver veta

När ett dödsbo består av minst två dödsbodelägare ska ett arvskifte göras. Arvskiftet är ett lagstadgat skriftligt avtal där arvet fördelas och överenskommelser i samband med fördelningen dokumenteras. Samtliga dödsbodelägare ska skriftligt godkänna arvskiftet innan det verkställs. I samband med arvskiftet ser vi på Familjejuridik Boden till att eventuell skatt för sålda värdepapper eller fastighet/bostadsrätt betalas in till Skatteverket för att täcka kommande års beskattning. Detta för att så långt som möjligt undvika negativa överraskningar i framtiden. 

Digital broschyr att ladda ned

Ladda ner vår broschyr om Juridik vid dödsfall – KLICKA HÄR  (öppnas i nytt fönster)

Behöver du rådgivning?

Kontakta oss