BOUPPTECKNING

Bouppteckning:

Vad du behöver veta

Bouppteckningen ska göras inom tre månader efter dödsfallet och är den handling, som efter registrering, fastställer dödsbodelägarkretsen och sammanfattar dödsboets ekonomiska ställning.

Den registrerade bouppteckningen blir en legitimationshandling som visar vilka personer som ska vara representerade vid exempelvis avslut av konton eller vid försäljning av fastighet. I bouppteckningen görs ingen fördelning men det är den handling som i nästa steg ligger till grund för bodelning och arvskifte. Regelverket kring bouppteckningar är omfattande och kan komma att beröra flera olika rättsområden. 

I vissa fall är dödsbodelägarkretsen till en början inte känd och en släktutredning kan bli aktuell. När det är klarlagt vilka som tillhör dödsbodelägarkretsen kallas alla till en bouppteckningsförrättning. Även eventuella efterarvingar ska vara kallade till mötet. Efterarvingar kan exempelvis vara gemensamma barn eller syskon till den avlidne. Finns en tidigare avliden maka eller make ska dennes bouppteckning tas fram och bifogas vid registreringen. Fanns det efterarvingar vid den först avlidnes död ska även de kallas till bouppteckningsförrättningen. 

Bouppteckningen ska undertecknas av två förrättningsmän med god juridisk kunskap som inte får vara dödsbodelägare eller företrädare för en dödsbodelägare.

Digital broschyr om bouppteckning

Ladda ner vår broschyr om Juridik vid dödsfall – KLICKA HÄR  (öppnas i nytt fönster)

Behöver du rådgivning?

Kontakta oss