GÅVOBREV

Gåvobrev:

Vad du behöver veta

Gåvobrev är ett dokument som bestämmer vad som ges som gåva, vem som ger gåvan och vem eller vilka som tar emot gåvan. Brevet är ett bevis för gåvans villkor och det finns många frågor att ta ställning till utöver att någon vill ge något till en annan person.


Även om det sedan några år tillbaka inte finns någon gåvoskatt kan en gåva ändå komma att få oväntade skattekonsekvenser. Vi på Familjejuridik Boden hjälper dig med rådgivning och med att ta fram själva gåvohandlingen. Vi kan också vara med när själva gåvan ”flyttas” från dig som givare till gåvotagaren.   


Blir det någon stämpelskatt? Gåvobrevet fungerar som ”fångeshandling” så att lagfart kan beviljas för äganderätten till en fastighet. Då ska den innehålla villkoren för gåvan och uppgifter om eventuell ersättning så att lantmäteri och inskrivningsmyndigheten vet om gåvotransaktionen ska beskattas eller inte.   

Räknas gåvan som ett förskott på ett arv eller inte? Det är givaren som fastställer villkoren som accepteras av gåvotagaren. Rådgör med oss om vilka konsekvenserna blir av att gåvan räknas som ett förskott eller inte. Gåvobrevet är ett underlag för bank att överföra aktier, fonder eller obligationer. Även här kan vid ställa upp med rådgivning kring skattekonsekvenserna.

Behöver du rådgivning?

Kontakta oss