SAMBOAVTAL

Samboavtal:

Vad du behöver veta

I ett samboavtal bestämmer ni som parter bland annat hur fördelningen av samboegendomen, det vill säga den gemensamma bostaden och bohaget, ska göras i fall ni separerar. 

Samboavtalet kan innehålla en överenskommelse om att ni helt eller delvis väljer att avtala bort de regler som sambolagen fastställt för bodelning av samboegendom. En vanlig situation där behovet av ett samboavtal ofta uppstår är när den ena av er går in med ett större belopp än den andra till den bostad som inköps för gemensamt bruk. Via ett samboavtal kan ni reglera hur ägandet till bostaden ska fördelas i händelse av separation så att den som har lagt in mer pengar än den andra inte förlorar sin insats vid en bodelning. 

Behöver du rådgivning?

Kontakta oss